Resolutioun iwwert « d’Reinsertioun vun Ex-Prisonéier an d’Gesellschaft »

Introduktioun

Mir haten eis op der éischter Plenière dëst Joer decidéiert, eng Resolutioun iwwert d’Réinsertioun vun EX-Prisonéier an d’Gesellschaft ze schreiwen. Wat de wéinegste vun eis ze dem Zäitpunkt wuel bewosst war, war ewéi grouss dee Problem hei am Land tatsächlech ass. Net nëmme misste mir feststellen, dass entspriechend Gesetzer zwar ugekënnegt sinn, mä awer nach ëmmer verschleeft ginn, mä och dass et landeswäit un Institutioune feelt, fir Drogenofhängegen ze hëllefen, obwuel den Haaptgrond, firwat Leit hei am Land am Prisong landen, Drogendelikter sinn.

Wat do nach derbäi kennt, ass dass zwou vun den Haaptorganisatiounen, wat d’Reinsertioun vu Prisonéier ubelaangt, nämlech de SCAS (Service central d’assistance social) an den SPSE (Service psycho-éducatifs), kaum bis guer kee Budget ze Verfügung hunn, fir hier Projeten effikass ze verfollegen.

Wat d’Reintegratioun vun EX-Prisonéier nach zousätzlech erschwéiert, ass niewent de Viruerteeler vun de Leit, de Fakt dass een am Prisong u sech keng Ausbildung respektiv Léier maache kann, wat awer herno am Liewen nom Prisong enorm wichteg ass. Wat zum Thema Ausbildung dann nach derbäi kennt, ass dass een am Prisong zwar wuel kleng Aarbechte verriichte kann, des awer kaum remuneréiert ginn, wat eng effikass Reintegratioun nach zousätzlech erschwéiert.

 

D’ Jugendparlament:

 • Begréisst déi ugekënnegte Reform vun der Administration Pénitentiaire, déi ënnert anerem ee Plan Volontaire d’Insertion (PVI)[1] virgesäit. Mat Hëllef vun dëser Reform wäert d’Reinsertioun vun den Ex-détenuen em een Däitlecht verbessert ginn. Nichtsdestotrotz ass dëse Gesetzesprojet na net ëmgesat ginn;
 • Mat Suerg zur Kenntnis huelend dass 3/5 vun de Prisonéier Drogenofhängeger sinn;
 • Alarméierend ass, dass nëmmen dräi ënner representéiert Institutiounen am Land zur Verfügung stinn, fir drogenofhängege Leit ze hëllefen;
 • No Austausch mat engem Expert bedauere mir, dass Organisatiounen ewéi de SCAS[2] e net ausräichenden an Organisatiounen ewéi de SPSE[3] iwwerhaapt kee Budget ze Verfügung hunn, fir Virkéirungen ze treffen, esou bal de Prisonéier entlooss gëtt[4] ;
 • Bedauert dass d’Mentalitéit a Viruerteeler géigeniwwer Prisonnéier e grousse Problem fir déijéineg duerstellt, déi sech erëm an d’Gesellschaft reintegréiere wëllen, well si weder Wunneng nach Aarbecht fannen[5] ;
 • No Gespréicher mat engem Responsabele vum SPSE si mir der Meenung, dass d’Aarbecht, déi Prisonéier verriichte kënnen, eng reng Alibiaarbecht ass, well:
 1. a) Hire Verdéngscht nëmmen tëschent 1,8-4,5 Euro d’Stonn bedréit.
 2. b) Dëse Verdéngscht kréien si net als Salaire ugerechent, e fléisst also och net an d’Rentekeess.
 3. c) Hier finanziell Situatioun prekär bleift, schliisslech mussen se an de meeschte Fäll nach Schuedensgeld bezuele.
 • Bedauert, dass Prisonéier keng Léier respektiv weiderféihrend Ausbildung maache kënnen, well den Educatiounsministère hei keng Demarche mëscht;

 

1)            Vue dass de PVI nach ëmmer net als solches unerkannt ginn ass, ermutege mir de respektive Minister, dëse Projet esou séier ewéi méiglech anzeféieren.

2)            Mir fuerderen d’Kreatioun vu neien Institutioune esou ewéi d’Fërderung an den Ausbau vun existéierenden Institutiounen fir Drogenofhängeger.

3)            Mir verlaangen en ausräichende Budget fir Organisatiounen ewéi de SCAS an de SPSE, fir dass si hir Projete kënnen effikass verfollegen.

4)            Fuerdert den Educatiounsministère op, Léieren a weiderféihrend Ausbildungen och a Prisongen unzebidden.

5)            Begréisst d’Initiative vu verschiddene Gemengen, eidelstoend Wunnengen ze taxéieren. Dës Taxe missten eiser Meenung no awer op en ugemoossenen Niveau gehéicht ginn, fir de Problem effikass ze bekämpfen.

6)            Mir encouragéieren Initiativen vu sozialer Mixitéit op Gemengenniveau, fir de Prisonéier och eng reell Chance op Reintegratioun ze bidden.

7)            Mir proposéieren Informatiouns- a Rencontreskampagnen, fir de Leit d’Skepsis virun EX-Prisonéier ze huelen.

8)            Mir fuerderen, dass d’Aarbecht am Prisong besser gereegelt soll ginn, an si en adaptéierten Mindestloun fir hir geleeschten Aarbecht kréie sollen, an dass si sou och kënnen hier Charges Sociales bezuelen.

9)            Mir proposéieren, dass Entreprisen, déi EX-Prisonéier astellen, ënnerstëtzt ginn.

 

Schlussfolgerung

Wat kann een elo nach als Schlussfolgerung soen? Eng effikass Reintegratioun hëlleft net nëmmen de fréiere Prisonéier, mee och der Gesellschaft. Et mëscht d’Gesellschaft méi sécher, an et erméiglecht et, dass manner Steiergelder musse fir d’Ennerhaalung vu Prisongen opgewend ginn, an dass déi sou kennen op anere Plazen investéiert ginn.

Mä fir dass dëst ka geschéien, ass et nach e wäite Wee. Esou laang de Staat net endlech méi Institutioune grënnt, fir Drogenofhängeger ze hëllefen, wäerten déi nach laang eis Prisonge bevëlkeren.

Ausserdeem mussen déi jeeweileg Organisatiounen endlech reell vum Staat ënnerstëtzt ginn ; et kann een net op der enger Säit erklären, d’Prisonge wieren do, fir d’Leit erëm an d’Gesellschaft ze integréieren, op der aner Säit awer déi Organisatiounen, déi dofir verantwortlech sinn, ouni Budget do stoe loossen. Déi Rechnung geet leider net op. A wa mer scho bei konsequentem Handele sinn, da soll de PVI och esou schnell ewéi méiglech a Kraaft trieden, well den awer schonn e Schrëtt an déi richteg Richtung ass. Mä en hëlleft leider net wierklech vill, sou laang e net a Kraaft getrueden ass.

Prisonéier sollen och endlech gerecht bezuelt ginn, fir dass se eng reell Chance op eng gegléckte Reinsertioun hunn, well 1,80 Euro d’Stonn ginn awer um Enn net emol duer, fir sech hei am Land eng Parkplaz ze kafen, vun enger eegener Wunneng net ze schwätzen.

Mee eng gelonge Reintegratioun hänkt net nëmme vu Geld a Wunneng of, mee och vu soziale Kontakter. Dowéinst fuerdere mir, dass Initiativen ewéi sozial Mixitéit méi ënnerstëtzt ginn, fir dass d’Leit méi a Kontakt mat EX-Prisonéier kommen. Dëst soll ënnert anerem och hëllefen, Viruerteeler vun de Leit géigeniwwer de fréiere Häftlingen ofzebauen.

Zum Schluss léisst sech da just nach soen, dass d’Reintegratioun vu Prisonéier net nëmmen aus den ekonomesche Grënn, déi uewe genannt goufen, e Muss ass, mä och aus Mënschlechen. Schliisslech geet et hei em Mënschen, déi zwar eemol op d’schief Bunn gerode sinn, mä am Endeffekt nach ëmmer Mënsche sinn, an als solch eis Hëllef verdéng hunn, a net just komesch Bléck an Ofleenung. An do si mer der Meenung, dass eis Resolutioun definitiv déi richteg Mesure proposéiert, fir dëse Problem effikass ze bekämpfen. Dowéinst biede mir iech, stemmt fir eis Resolutioun, a suergt dofir dass net Leit op der Streck a sech selwer iwwerlooss ginn, justwell se eemol an hirem Liewen e Feeler gemaach hunn. Der maache mir schliisslech all.

Merci.

 

[1] http://www.mj.public.lu/actualites/2016/09/Felix-Braz-presente-la-reforme-de-l_administration-penitentiaire-et-de-l_execution-des-peines_/Dossier-de-presse-reforme-penitentiaire-Braz.pdf

 

[2] http://www.justice.public.lu/fr/organisation-justice/ministere-public/parquet-general/assistance-sociale/index.html

 

[3] Service Psycho-Socio-Educatif

[4]Dëse Budget géif benotzt ginn, fir z.B. e Loyer fir eng Wunneng unzebezuelen, respektiv eng Kautioun fir eng Wunneng. Esou hätt de Locateur dann och eng Garantie, dass de Loyer zur Zäit antrëfft.

 

[5] Ouni Aarbecht keng Wunneng, an ouni Wunneng keng Aarbecht

Resolution of the « Independence of Catalonia »

In 2014, Catalonia had a referendum on the question of its independence. The turnout was too low for it to actually have any effect, and the question faded till it was brought back into the spotlight by the then president of the Catalan Generalitat (the regional government), Carles Puigdemont. At the time he was under scrutiny for misuse of government funds. He pushed for a referendum on independence. The Constitutional Court of Spain ruled that this was illegal, but he still held it in October 2017. In the referendum the separatists won with over 90% of votes, but less than half of Catalonia actually turned out to vote[1] (43%) due to the fact that it was illegal. It was specifically boycotted by the anti-independence movement and the police tried to stop people from voting. Subsequently, the Spanish Government took the decision to enact Article 155 of the Spanish constitution[2], which suspended the power of the Generalitat. The Spanish government then called for new regional elections which took place on the 21st of December, and although the separatists currently have the majority of the seats (47.0% as opposed to the unionists’ 43%), they lost the popular vote, and they don’t have enough seats to form a government without a coalition, which is seeming increasingly unlikely[3].

 1. Stating the fact that, due to Article 2[4] of the Spanish Constitution, the Catalan referendum for independence was illegal,
 2. Emphasizing the fact that the oppression of Catalonia by the Franco regime largely reinforced their cultural identity,
 3. Bearing in mind that hypothetically, an independent Catalonia could reapply to join the EU,
 4. Having considered whether the independence of Catalonia would be economically beneficial for the EU or Spain,
 5. Taking into account that Catalonia could demand independence from the UN,
 6. Bearing in mind that all member states need to agree unanimously for a new member to join the EU,
 7. Concerned about the way Spanish police forces handled the situation;
 8. Fully aware that if Luxembourg and the EU support the separation of Catalonia from Spain other separatist movements could follow,
 9. Aware of the fact that due to economic and historical reasons, secessionist movements in Catalonia have gained momentum,
 10. Uncertain about the stability of a possible independent Catalonia;

 

The Youth Parliament,

 1. Suggests that the EU act as an impartial mediator in the negotiations;
 2. Is confident that Catalonia will not be supported by the UN in its pursuit of independence;
 3. Condemns the Catalan regional government for exploiting cultural differences for political gain, as they already have a high level of autonomy;
 4. Encourages the EU not to let Catalonia join:
  1. Because of the accompanying risk of failure of the new state, and the costs this would entail;
  2. Because this would weaken the Union and encourage other separatist movements, e.g. Flanders and Wallonia;
  3. Because this could risk the integrity of the EU, since allowing Catalonia to join would cause an issue as it would go against the wishes of Spain and divide the EU;
 5. Reminds that the Catalan independence is not economically beneficial to the EU;
 6. Reaffirms that every member having to agree for a new state to enter is beneficial for the EU, as it supports the goal of the EU to stay united and follows the motto of the EU: “United in diversity”;
 7. Encourages that the degree of freedom enjoyed already by Catalonia be further advertised and explained to the inhabitants;
 8. Believes that Article 155 was necessary to minimize the damage because the situation was out of control, this allowed the situation to deescalate.

 

Overall, the Foreign Affairs Committee believes that the Independence of Catalonia is not something that Luxembourg or the EU should support, as it would not be beneficial for us and it would go against our principles. We firmly believe that Catalonia would be best off if it remained a part of Spain, and we doubt it’s economic viability and stability in the long term.

 

[1] http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/monografics/303541/govern-trasllada-resultats-definitius-referendum-l1-doctubre-parlament-catalunya.html

[2] The Spanish Constitution  http://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf

[3] https://ig.ft.com/catalonia-poll-tracker/

[4] http://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf

 

 

Résolution sur « l’intelligence artificielle »

En tenant compte des avancées technologiques poussées des derniers mois dont notamment l’intelligence artificielle, la commission économie et travail s’est consacrée sur les enjeux économiques, le manque d’éducation en la matière, la sécurité des données, sans oublier l’environnement en rapport avec celle-ci. On distingue deux types d’intelligence artificielle, d’une part l’IA1 forte et d’autre part l’IA faible ; dans un premier temps nous avons traité l’intelligence faible incluant les programmations et les algorithmes, pour ensuite nous consacrer à l’intelligence forte comprenant la robotisation.

1. Alarmé par le manque d’éducation, à savoir les connaissances sur l’Informatique chez les jeunes, nous craignons que dans un proche avenir, ils ne sauront pas s’en servir et seront complètement perdus. En effet, le savoir informatique qu’ils possèdent ne dépasse pas les connaissances de bases des logiciels de traitement de texte. Ces connaissances sont donc insuffisantes. Or, parfois ils ne savent même pas acquérir ces connaissances eux-mêmes. En ce qui concerne les professeurs, leur niveau informatique est souvent pire que celui de leurs élèves2,

2. Prenant en compte qu’il ne faut pas perdre le contrôle de nos humanoïdes3,

3. Prenant acte de la problématique du financement des études et recherches dans cette matière par les firmes,

4. Profondément préoccupé du fait que l’IA va augmenter la consommation d’énergie, laquelle provient majoritairement des importations des pays voisins4,

5. Conscient de l’importance de protéger nos données, qu’elles soient professionnelles ou privées, nous ne devons pas oublier à ce que notre sécurité soit garantie à tout moment et sous toutes ses formes,5

1 Intelligence artificielle 2 http://www.fondation-idea.lu/2017/03/03/troisieme-revolution-industrielle-futur-travail/

3 https://www.industrie-techno.com/intelligence-artificielle-la-perte-de-controle-a-deja-commence.49077 4 http://www.gouvernement.lu/4302110/electricite

5 https://news.efinancialcareers.com/lu-fr/284663/quand-lintelligence-artificielle-debarque-dans-la-banqueet-la-finance/

Le Parlement des Jeunes :

I. Espères-en la mise en place de formations obligatoires pour le corps professoral, afin de combler les lacunes existantes à ce niveau ;

II. Attire l’attention sur la présence nécessaire de cours informatiques dans toutes les sections de l’enseignement, dans le seul but de développer un savoir de base pour l’avenir et le monde du travail ;

III. Soutient le développement d’une protection plus performante sur base des programmes de l’IA basés essentiellement sur des algorithmes et le développement de programmes permettant la détection d’erreurs de programmation aussi minimes qu’ils soient6;

IV. Recommande de supporter la recherche et les firmes en leur proposant des subventions ou incitations fiscales pour que le Luxembourg puisse diversifier son secteur économique, développer une niche informatique et devenir un acteur mondial ;

V. Exige le développement de l’Intelligence Artificielle en parallèle avec des énergies vertes, lesquelles nous permettront d’assurer une moindre dépendance des autres pays, voire même la création d’un nouveau secteur économique7 ;

VI. Encourage le développement poussé de la protection des données et de l’accès aux programmes afin d’éviter toute intervention et manipulation de l’extérieur ; la création d’un ministère ou dispositif en charge de l’IA doit être considérée ;

VII. Insiste sur une production européenne qui créera de nouveaux postes de travail, tout en mettant l’accent sur la protection de l’environnement et même en cultivant

Résolution sur « La qualité de vie des animaux sauvages dégradée par l’homme au Luxembourg »

Tenant compte de notre société en évolution constante dans de nombreux domaines tel que l’environnement, on constate malheureusement que la qualité de vie de la faune sauvage au GrandDuché de Luxembourg sont améliorable.
Or, étant donné que les animaux contribuent à la société de l’espèce humaine, la condition animale est devenue une préoccupation sociale pour l’homme moderne qui détient une responsabilité individuelle ainsi que collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux.
En effet, déjà nos ancêtres avaient cette idée fondamentale d’un certain respect et devoir d’humanité envers les animaux. En 1595, le philosophe Montaigne a déclaré que « nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle. 1» Pourtant, bien que les dernières décennies soient marquées par des évolutions majeures dans les relations entre l’homme et l’animal, l’homme semble d’abandonner ces valeurs si on considère les conditions critiques dans lesquelles il ne met non seulement lui-même mais aussi ses cohabitants, les animaux sauvages.

La commission éducation et environnement,

1. Profondément inquiet par le problème de la pollution de l’air et de l’eau ; o due à la présence de substances nocives dans les pesticides, sachant que 40% de 241 des substances actives acceptées sont sur une liste noire de Greenpeace 2 ; o du fait que la courbe d’évolution des nitrates ne s’inverse toujours pas. Les nouveaux critères européens relatifs à l’évaluation des HAP décrivent une situation extrêmement dégradée et la présence de cuivre dans la Moselle reste préoccupante 3;

1 Montaigne, Essais, livre deux, Chap. XI

2 PAN International List of Highly Hazardous Pesticides, Pesticide Action Network International, 2011; EU Pesticide Blacklist, Greenpeace, 2016 3 https://eau.public.lu/actualites/2017/12—Decembre/Reunion_pleniere2017/index.html

o par le fait qu’environ 130 échantillons prélevés de 49 communes et de 7 syndicats et analysés au laboratoire de l’AGE, 16 substances actives de produits phytopharmaceutiques4 ont été découverts et certains de leurs métabolites 5 ont été analysés 6 ; o par la déploration de la limite de la législation luxembourgeoise relative à la concentration de résidus de pesticides et de leurs métabolites à 100 ng/L dans les eaux souterraines et potables, ce qui est une valeur fixée par l’UE à 98/83/CE qui n’est pas fondée sur des méthodes actuelles ; o due aux effets néfastes des véhicules et des fabriques dont les particules fines continuent de provoquer le décès prématuré de plus de 400’000 Européens chaque année 7 ;

2. Notant avec regret le problème de la pollution sonore et lumineuse liées à une urbanisation avec peu d’égard pour les animaux sauvages ; o comme il y a trop de bruitages irritant les animaux de la part des véhicules près de leurs milieux de vie ; o puisque, il est démontré que la pollution lumineuse mène vers des comportements inadaptés de l’orientation, pour le dérangement à la reproduction et aussi vers le comportement inadapté à la recherche alimentaire et vers le bilan d’énergie négatif chez les animaux;

3. Tenant compte du fait que la population luxembourgeoise augmente considérablement et s’est élevée à 590’667 habitants le 1er janvier 2017 8, ce qui a comme conséquences o un rétrécissement de l’espace vitale des animaux sauvages, o ainsi qu’un problème pour trouver de la juste nourriture causés par la déforestation pour la construction de routes, de bâtiments, etc. et par une surexploitation des ressources ;

4. Profondément inquiet qu’il y a chaque année 1’200 accidents 9 enregistrés par la police impliquant des animaux ;

4 D’après la campagne qui a eu lieu entre le 9 et 17 octobre 2014, réalisée en collaboration avec les fournisseurs d’eau potable qui ont participé à l’identification des points de prélèvement et qui ont procédé aux prélèvements. i. 5 à savoir : 2,6-Dichlorobenzamide, Atrazine, Atrazine déséthyl, Bentazone, Chlortoluron, Diuron, Isoproturon, Métazachlore, Métazachlore-ESA, Métazachlore-OXA, Métolachlore, Métolachlore-ESA, Simazine, Quinmérac, Terbuthylazine, Terbuthylazine déséthyl.

6 Le syndicat SES tout comme la Ville de Luxembourg ont fait analyser des échantillons supplémentaires dans des laboratoires à l’étranger. 7 https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/ameliorer-la-qualite-de-l2019air a. 8 http://www.luxembourg.public.lu/fr/le-grand-duche-se-presente/luxembourg-tourhorizon/population-et-multiculturalite/ 9 http://5minutes.rtl.lu/laune/actu/1117466.html d’après la police grand-ducale

Le Parlement des Jeunes

1. Note avec satisfaction le souhait du gouvernement luxembourgeois d’une réduction générale de l’utilisation de produits phytosanitaires 10 ;

2. Transmet le but d’élaborer un « plan d’action national pesticides » ambitieux et de veiller à des mesures strictes de prévention dans les zones de protection de l’eau ;

3. Rappelle l’art. 1 du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture qui appelle à l’altération des fertilisants azotés et de pesticides nocifs suggérant des alternatives écologiquement plus durables 11 ;

4. Insiste une plus grande transparence sur les chiffres d’utilisation de pesticides et d’autres produits chimiques.

5. Encourage la construction des écrans anti-bruit impliquant une meilleure isolation du son autour des grandes routes et voies périphériques, des voies ferrées, des voies autoroutières, des infrastructures aéroportuaires à proximité de forêts ;

6. Recommande des lampadaires qui ne sont pas perturbants pour les animaux sauvages éclairant des zones bien délimitées et des sols peu réfléchissants ;

7. Exige que l’éclairage extérieur gagne en qualité en tenant compte de manière égale les besoins de l’homme, ceux du paysage, des écosystèmes des animaux ;

8. Encourage l’évitement des dispositifs d’éclairage placés directement dans les espaces naturels ;

9. Recommande la canalisation de la lumière, en se servant d’un dispositif d’occultation pour les corps lumineux, qui ne permet à la lumière de se propager que là où elle sert à éclairer une surface bien définie ;

10. Insiste sur un changement concernant le sens d’orientation, afin d’orienter la source lumineuse du ‘haut’ vers le ‘bas’ ;

11. Encourage la sélection et la limitation de l’intensité et de la qualité de la lumière, comme la réduction de la puissance des lampes surdimensionnées ;

12. Recommande la réduction des publicités et autres éclairages non nécessaires tels que les vitrines et les enseignes de magasins, centres commerciaux toute entreprise ou services ;

13. Revendique la multiplication des écoducs ;

10 http://www.gouvernement.lu/4986706/24-dieschbourg-glyphosate 11 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2000/11/24/n5/jo

 

D’Resolutioun gouf an der Zäitschrëft Forum publizéiert: La qualité de vie des animaux sauvages dégradée par l’homme au Luxembourg

Communiqué de Presse

Le Parlement des Jeunes salue les discussions du gouvernement au tour du sujet de la prostitution et des « bodycams » pour les policiers (Articles parus notamment dans le Tageblatt le 7.12.2017 et dans l’Essentiel le 12.12.2017).

 

En ce qui concerne le débat autour de la prostitution avec le dépôt du projet-loi 7008 sur l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles, proposé par le gouvernement, l’attitude prohibitionniste du gouvernement va à l’encontre de la résolution votée par le Parlement des Jeunes du Luxembourg.

Nous aimerions attirer l’attention sur la résolution sur la prostitution, écrite par la commission “Santé, environnement et transport” du Parlement des Jeunes, qui avait été présenté devant les députés et le ministre concerné lors de la session 2014-2015.

 

De plus au mois de juillet de cette année-ci, en réaction à la pétition nr.797 avec le titre « cameras pour tous les policiers», le Parlement des Jeunes avait déjà exprimé ses préoccupations sur la protection des données (et la révision de la loi modifiée du 2 août 2002.). En effet, le parlement des jeunes avait demandé une mise en place d’un cadre juridique qui répond à l’enjeu (juridique) causé par la nature des « bodycams », qui seraient en constante utilisation et par conséquent pourrait filmer n’importe qui, n’importe où.

 

Voilà pourquoi, le Parlement des Jeunes revendique une considération plus attentive de ses textes par la chambre des députés et le gouvernement, car ils représentent l’opinion des jeunes parlementaires.

 

 

Le Bureau Exécutif du Parlement des Jeunes

 

 

http://www.jugendparlament.lu/files/2015/07/r%C3%A9solution_prostitution.pdf

http://www.jugendparlament.lu/2017/08/resolution-sur-la-surveillance-bodycams/

 

 

Plénière inaugurale du Parlement des Jeunes 14.10.2017

Le 14 octobre s’est tenu la plénière inaugurale du Parlement des Jeunes à l’Auditorium du Cercle-Cité

Plus de 120 jeunes sont venus assister , à cette séance, qui a ouvert la nouvelle législature 2017/2018.

Lorsi Laera, Président du Parlement des jeunes 17/18 a d’abord adressé des mots de bienvenues à l’Assemblée, qui a été suivi par une allocution de Mme Djuna Bernard, Présidente de la CGJL, (d’Jugendkonferenz ). L’invité du jour a été M. Sammy Wagner, Premier Président du Parlement des Jeunes 2009/2010. Il a tenu un discours sur l’engagement des Jeunes dans notre société. En tant que Président du Parlement des Jeunes pendant plus de deux ans, Président des Jeunes Socialiste, Président des Socialiste à Steinfort, Candidat aux élections communales, son engament politique, sa vision, sa détermination, a pu motiver les jeunes et futurs politiciens.  Des Questions/Réponses ont suivi le discours.

IMG_0817

Pour se dégourdir les jambes les jeunes ont dû se rendre actif lors des jeux Icebreaker.

IMG_0847

Le Règlement Interne et le Code de déontologie ont été présentés par la suite par les membres du Bureau exécutif (Amir Vesali, Armin Thon et Ben Stemper, Moritz Ruhstaller) comme aussi le Week-end JP qui sera cette année, après un fort succès de l’année dernière, organisé pour la 2e fois le 17-19 novembre.

Après un pause déjeuner au Snooze-Pub, ont eu lieu les premières réunions des commissions à la ChamIMG_0861bre des Députés. Lors de ces séances, les jeunes des différentes commissions, 4 en tout, ont du élir leur président et secrétaires respectif, et choisir les thèmes sur lesquels ils travailleront cette année.

Les commissions thématiques sont les suivantes:

 • « Affaires Etrangères et Européennes » (AFET) ;
 • « Environnement,Education et Environnement» (EDU) ;
 • « Economie et Travail » (ECO);
 • « Egalité des Chances et Intégration » (EGAL).

La journée s’est terminée par une photo de famille dans la salle plénière de la Chambre des Députés.

Le Parlement des Jeunes, et notamment son Bureau Exécutif, s’engage pour que chaque jeune qui le souhaite ait l’opportunité de s’informer et puisse disposer, grâce au Parlement des Jeunes, d’un espace d’expression de ses idées et idéaux.

 

Lire la suite

Hearing und Abschlusspressekonferenz in der « Chamber »

IMG_0641Am 17. Juli bot sich für die Jugendparlamentarier erneut die Gelegenheit ihre erarbeiteten Resolutionen den Abgeordneten in der « Chamber » vorzustellen und diese mit ihnen zu diskutieren. Rund 30 Abgeordnete, sowie Bildungsminister Claude Meisch sind der Einladung des Jugendparlamentes gefolgt. Diskutiert wurde unter anderem über unser Schulsystem, die Einmischung Russlands in die Wahlen der USA und Frankreich, die Zukunft Europas, « Bodycams » und vieles mehr.

Nach dem « Hearing » präsentierte das alte und neue Exekutivbüro des Jugendparlaments eine Kurzfassung ihrer Forderungen der Presse.

Ihr findet alle Resolutionen unter der Rubrik « Résolutions par année – 2016/2017 ».

Das war’s schon wieder für die Session 2016/2017. Wir freuen uns auf ein neues spannendes Jahr mit euch!

Presseresonanz:

RTL TV: Jugendparlament: Jonker hunn d’Wuert  http://tele.rtl.lu/emissiounen/de-journal/3099817.html

Luxemburger Wort:

 

Résolution sur la surveillance « Bodycams »

Der glserne Mensch.La remise de la pétition nr.797 avec le titre « cameras pour tous les policiers », prouve de nouveau l’affection de la société pour une surveillance encore plus accentuée. Dans une enquête menée par STATEC en 2014, la réponse est claire : « 70% des résidents pensent que la vidéosurveillance des lieux publics aux Luxembourg augmente leur sécurité. »

La caméra du corps, dite « bodycams » qui nous font penser à genre « GO PRO » qui est assez populaire au sein de la société civile, lance tout de suite l’alerte pour les partisans de la protection des données.

L’idée derrière une introduction de « bodycams » dans l’équipement de la police est d’un côté la dissuasion d’actes de violence sur les policiers, et de l’autre côté une réduction des réactions arbitraires de policiers.

Guidé par les valeurs fondamentales de l’Union Européenne définies à l’article de la CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance  et impose aux états membres de s’abstenir de toutes actions susceptibles de violer ce droit de la Convention. Nous exprimons notre préoccupation quant au respect de la vie privée.

Admettant ainsi que cette technologie est un moyen de preuve, pour démontrer toutes infractions des lois par les deux côtés, le Parlement des Jeunes propose :

 

 • La mise en place d’un cadre juridique définissant le motif d’utilisation, le mode d’emploi, les modalités d’une collecte des données et la personne qui a la compétence exécutive d’un tel enregistrement par bodycams
 • Analyse et évaluation des données doivent être prise en charge par un tiers, qui a une compétence juridique
 • Exclusion de tous droits permettant la collecte des données aux fabricants de bodycams
 • Offrir une formation obligée de l’instruction d’emploi aux policiers
 • Déterminer les coûts pour l’équipement nécessaire

 

Résolution sur l’Intervention russe dans les élections présidentielles françaises et américaines

France flag combined with american flag

Marquées par les élections présidentielles en France et aux États-Unis, mais aussi par des aspects plus troubles, les années 2016 et 2017 ont été des années importantes sur le plan politique. Premièrement, elles ont été assombries par la victoire du candidat de droite Donald Trump aux États-Unis et la candidature de la chef de file du parti d’extrême-droite « Front national », Marine Le Pen, en France. Deuxièmement, le piratage présumé de la candidate démocrate Hillary Clinton et du candidat français Emmanuel Macron par les Russes constituait un problème majeur. L’intervention des services de renseignement étrangers dans des élections nationales faisant planer une menace sérieuse sur notre démocratie et sur la transparence et l’intégrité de nos élections, nous avons décidé, en tant que Parlement des Jeunes, de couvrir ce sujet important dans la résolution suivante :

 

Clauses d‘introduction :

Profondément préoccupé par le soutien financier que le parti français d’extrême-droite « Front national » a obtenu de banques proches du Kremlin ;

Déplorant l’interférence de services de renseignement russes dans les élections françaises visant à ébranler le candidat pro-européen Emmanuel Macron ;

Profondément alarmé par la menace des fake news, répandues en particulier par les organes d’information russes dominés par le Kremlin comme « Sputnik » ou la chaine de télévision « Russia Today » ;

Conscient de la menace sérieuse que l’ingérence de services de renseignement étrangers constitue pour la démocratie ;

Reconnaissant que certaines actions entreprises par des représentants politiques, par ex. en faisant obstruction à la justice en licenciant des enquêteurs, puissent entraîner des problèmes sérieux ;

Préoccupé par le fait qu’un pays considéré comme une superpuissance internationale comme les États-Unis a été incapable de prévenir les opérations de piratage, nous avons constaté de manière éclatante que nous ne sommes pas suffisamment protégés contre ce type de crimes ;

Conscient des graves répercussions que des commentaires irréfléchis peuvent avoir sur la sécurité nationale par ex., comme illustré par le président Trump ;

Clauses d’action :

 • Conscient des problèmes soulevés par les dons financiers accordés par des gouvernements étrangers, le Parlement des Jeunes exige l’interdiction des dons accordés par les gouvernements étrangers et/ou des organisations proches des gouvernements étrangers.

Le Parlement des Jeunes

 1. Appelle à une augmentation des investissements pour des réseaux de cyber-sécurité plus robustes pour les partis politiques et organismes influents (voir sous-clause d’action b) pour exemple).
 2. Demande la création d’une institution européenne avec son propre budget, ayant sa compétence dans la protection des données et la prévention des « attaques informatiques ».
 3. Demande aux États membres de créer une commission conseillée par la direction générale de la communication compilant les articles contenant de fausses informations, qui seront publiés sur un site officiel de l’UE afin d’éviter que les citoyens soient trompés par lesdites fausses informations.
 4. Suggère que les organismes d’enquête deviennent des agences indépendantes, évitant ainsi que des chefs d’État puissent licencier des enquêteurs ; néanmoins, ces agences pourraient se voir placer sous le contrôle d’une commission spéciale afin d’éviter tout abus de pouvoir.
 5. Appelle les représentants politiques à faire preuve de davantage de prudence et de pondération lorsqu’ils émettent des déclarations et d’avoir davantage conscience des graves répercussions que de tels commentaires peuvent avoir sur la sécurité nationale.

 

 

Sommet final du PJ: 12 juillet 2017

Le mercredi 12 juillet 2017 a eu lieu le sommet final du PJ 2016/2017.

 IMG_0549

Plus de 50 jeunes ont assisté à cette  plénière de clôture de la législature 2016/2017, et de nombreuses résolutions ont été discutées, et adoptées par l’assemblée. Monsieur Michel Scholer, président de l’Association NARIN a été l’invité du jour, qui après la présentation de son Association dont le but « est de promouvoir et de garantir le droit d’exercer les mêmes opportunités sans distinction aucune, notamment de nationalité, de religion, d’orientation sexuelle ou de limitation physique. » (Article 1 des statuts de l’Association) https://www.association-narin.com/notre-histoire, a encore élaboré une projection de l’Europe à ses « différentes vitesses »

Durant cette plénière les jeunes ont également longtemps discuté sur les thèmes qu’ils ont élaboré durant des mois de travail dans les commissions.

Les résolutions présentées, amendées et adoptées ont été:

 •  Le système scolaire luxembourgeois
 •  La réforme du don sanguin et des dons d’organes au Luxembourg
 • Le futur de l’Europe
 • L’intervention russe lors des élections françaises et américaines
 • Gender Pay-gap,
 • La Surveillance par Bodycamps

A la suite de discussions vives durant la matinée, l’après-midi a été consacré à l’élection d’un nouveau bureau et d’un nouveau président pour la législature 2017/2018. Plus de 11 jeunes ont posé leur candidature.

Les cinq jeunes élus sont:

Loris LAERA, President

Amir VESALI, Vice-President

Ben STEMPER, Secrétaire Général

Armin THON, Membre du Bureau

Moritz Ruhstaller, Membre du Bureau

Ci-dessous vous trouverez les résolutions adoptées.

AFET Intervention Russe  blood donation Bodycams_Surveillance Future of Europe Gender Pay Gap Système scolaire