Appel vum Präsident am Kader vun der Schoulreform

, ,
President appeléiert un all déi Bedeelegt, bei der Schoulreform erem d'Zukunft vun de Schüler an den Mëttelpunkt vun der Diskussioun ze setzen